toolkits - preservation resources

architectonische waarde

Architectonische waarde kan ook worden gelezen als de monumentale waarde van het huis. Bij de bepaling daarvan spelen artistieke, historische, geestelijke, geografische, stedenbouwkundige, sociaaleconomische, bestuurlijke en technische ontwikkelingen een rol.

Dit alles wordt samengevat in vijf soorten waarden:

  • cultuurhistorische waarden,
  • architectuur- en kunsthistorische waarden,
  • situationele en ensemblewaarden,
  • gaafheid en herkenbaarheid, en
  • zeldzaamheid.

Dit zijn de waarderingscriteria voor rijksmonumenten, maar het kan uiteraard ook gaan om andere categorieën woonhuizen: gemeentelijke of provinciale monumenten, karakteristieke of beeldbepalende panden, of (nog) op geen enkele manier beschermde of geoormerkte gebouwen.

Het gaat bij woonhuizen om de monumentale waarde van zowel exterieur als interieur. Dit laatste wil zeggen de interne structuur en de interieurelementen die hier onlosmakelijk mee verbonden zijn, als bestanddelen van de onroerende zaak. Informatie over specifieke huizen is online te vinden op onder meer de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, websites van gemeentearchieven en diverse (regionale) beeldbanken.

Rijksmonumentenregister

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Publicatiedatum n.v.t.
Geraadpleegd 06.05.2020

Het rijksmonumentenregister biedt relevante gegevens en een beschrijving van alle rijksmonumenten. Het is doorzoekbaar op onder meer adres.

Gepubliceerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Website

Eenheid en verscheidenheid. Een zoektocht naar een integrale cultuurhistorische waardestelling van het materiële erfgoed

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Publicatiedatum 01.01.2014
Geraadpleegd 15.01.2020

Deze publicatie geeft uitleg over de cultuurhistorische waarde en inzicht in de methoden van waarderen vanuit de afzonderlijke erfgoeddomeinen, waaronder gebouwd erfgoed.

Gepubliceerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Online te raadplegen en downloaden publicatie

Website Monumenten.nl: Praktische tips: Bouwhistorisch onderzoek

Monumenten.nl
Publicatiedatum n.v.t.
Geraadpleegd 02.03.2020

Het dossier Bouwhistorisch onderzoek geeft informatie over het bouwhistorisch onderzoek als middels om inzicht te krijgen in de bouwgeschiedenis en de historische waarde van een pand. Hier treft u ook een link naar een brochure over bouwhistorisch onderzoek voor eigenaren.

Gepubliceerd door Monumenten.nl
Website

Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek. Lezen en analyseren van cultuurhistorisch erfgoed.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting Bouwhistorie Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Atelier Rijksbouwmeester, Rijksgebouwendienst
Publicatiedatum 04.2009
Geraadpleegd 15.01.2020

Deze richtlijnen voor het lezen en analyseren van cultuurhistorisch erfgoed zijn bedoeld voor eigenaren, gebruikers en beheerders van gebouwen, complexen en gebieden. Zij hebben betrekking op alle soorten gebouwen uit alle tijden.

Gepubliceerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Online te raadplegen en downloaden publicatie