toolkits - preservation resources

Website Monumenten.nl: Praktische tips: Historische daken onderhouden

Monumenten.nl
Publicatiedatum n.v.t.
Geraadpleegd 02.03.2020

Het dossier Historische daken onderhouden geeft informatie over onderhoud en inspectie van pannendaken en leien en rieten daken en over het plaatsen van dakkapellen en dakramen.

Gepubliceerd door Monumenten.nl
Website

Onderhoud van rieten daken

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijksdienst voor de Monumentenzorg)
Publicatiedatum 01.01.2005
Geraadpleegd 21.02.2020

Een monumentaal gebouw met een rieten dak vraagt om regelmatig onderhoud. In deze brochure wordt uitgelegd welke zorg een rieten dak op welk moment nodig heeft.

Gepubliceerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Online te raadplegen en te downloaden informatiebrochure

De kwaliteit van riet als dakbedekking

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijksdienst voor de Monumentenzorg)
Publicatiedatum 01.01.2005
Geraadpleegd 21.02.2020

De kwaliteit van riet en de behandeling van het materiaal vanaf de oogst tot aan het gebruik als dakbedekking, beïnvloeden in belangrijke mate de duurzaamheid van rieten daken.

Gepubliceerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Online te raadplegen en te downloaden informatiebrochure

Uitvoeringsrichtlijn Riet: daken, wanden, molens

Stichting ERM
Publicatiedatum 26.06.2015
Geraadpleegd 21.02.2020

Deze uitvoeringrichtlijn beschrijft de werkzaamheden bij het dekken van riet ten behoeve van onderhoud en restauratie aan monumenten en karakteristieke gebouwen.

Gepubliceerd door de Stichting ERM
Online te raadplegen en downloaden uitvoeringsrichtlijn

Het pannendak

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumentenzorg)
Publicatiedatum 01.01.2008
Geraadpleegd 21.02.2020

Deze Gids Techniek geeft aanbevelingen voor het behoud en restauratie van historische pannendaken. Behoud gaat daarbij voor vernieuwing.

Gepubliceerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Online te raadplegen en te downloaden informatiebrochure

Uitvoeringsrichtlijn historisch pannendak: dakpannen en leipannen

Stichting ERM
Publicatiedatum 24.03.2017
Geraadpleegd 21.02.2020

Deze uitvoeringrichtlijn beschrijft de werkzaamheden bij het herstellen van daken met historische dakpannen en leipannen ten behoeve van onderhoud en restauratie, inclusief het aanbrengen van isolerende materialen.

Gepubliceerd door de Stichting ER
Online te raadplegen en downloaden uitvoeringsrichtlijn

Leien in Rijndekking

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Publicatiedatum 01.01.2010
Geraadpleegd 22.02.2020

Rijndekking is dakbedekking met schubvormige leien. Deze brochure laat zien hoe deze daken kunnen worden onderhouden en hersteld. Een goed plan van aanpak is hierbij onmisbaar.

Gepubliceerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Online te raadplegen en downloaden brochure

Leien in Maasdekking

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Publicatiedatum 01.01.2010
Geraadpleegd 22.02.2020

Maasdekking is dakbedekking door middel van rechthoekige leien. Deze brochure belicht alle aspecten van het onderhoud en herstel van deze daken. Een goed dakenplan is hierbij essentieel.

Gepubliceerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Online te raadplegen en downloaden brochure

Uitvoeringsrichtlijn historisch leidak

Stichting ERM
Publicatiedatum 25.06.2015
Geraadpleegd 22.02.2020

Deze uitvoeringsrichtlijn beschrijft de werkzaamheden bij het dekken van daken, met natuurleien (zowel Maas- als Rijndekking) ten behoeve van onderhoud en de restauratie van monumenten. Deze uitvoeringsrichtlijn heeft betrekking op de voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden.

Gepubliceerd door de Stichting ERM
Online te raadplegen en downloaden uitvoeringsrichtlijn