toolkits - preservation resources

Website Monumenten.nl: Onderhoud en Restauratie

Monumenten.nl
Publicatiedatum n.v.t.
Geraadpleegd 04.03.2020

Voordat u kunt beginnen met de restauratie van uw pand heeft u al veel werk moeten verrichten. Ook vergt het onderhoud aan een monument in het algemeen meer aandacht. In dit dossier vindt u veel informatie over onderhoud en restauratie aan uw monument.

Gepubliceerd door Monumenten.nl
Website

Website Stichting ERM: Onderhoud en restauratie

Stichting ERM
Publicatiedatum n.v.t.
Geraadpleegd 02.03.2020

De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) is het platform voor monumenteneigenaren, ontwerpers, uitvoerders en toezichthouders. Samen werken zij praktijkgericht aan de uitvoeringskwaliteit bij onderhoud, restauratie en verduurzaming van monumenten. ERM beheert de beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen zoals die worden vastgesteld door het Centraal

College van Deskundigen Restauratiekwaliteit.
Gepubliceerd door de Stichting ERM
Online te raadplegen en downloaden uitvoeringsrichtlijn

Website Monumenten.nl: Praktische tips: Vind de juiste vakman voor uw restauratiewerk

Monumenten.nl
Publicatiedatum n.v.t.
Geraadpleegd 02.03.2020

Het vinden van een vakman voor een restauratieklus is niet altijd makkelijk. Monumenteneigenaren missen soms de ervaring om vaklieden te beoordelen, simpelweg omdat de meeste klussen niet vaak voorkomen. Hoe krijgt u als opdrachtgever dan meer zekerheid over de kwaliteit van het werk van een restaurateur? Een begin is om het te vragen aan anderen met meer ervaring.

Gepubliceerd door Monumenten.nl
Website

Monumentaal wonen. Gids voor eigenaren van monumenten

De gids Monumentaal wonen is een publicatie van het Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed uit 2011, met medewerking van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Federatie Grote Monumentengemeenten, De Groene Grachten en de Belastingdienst.
Monumentaal wonen

Monumenten onderhouden

Uitgave van de Monumentenwacht Nederland uit 2013 onder redactie van L.J.M. Mans-Fontijn
Niet digitale publicatie. Bestel.