toolkits - preservation resources

Website Monumenten.nl: Monumentenwacht NL

Monumenten.nl
Publicatiedatum n.v.t.
Geraadpleegd 02.03.2020

De Monumentenwacht inspecteert (monumentale) gebouwen, rapporteert, voert in sommige gevallen EHBO-werkzaamheden uit en adviseert daarover aan eigenaren. In dit dossier vindt u contactgegevens van provinciale monumentenwachtorganisaties.

Gepubliceerd door Monumenten.nl
Website

Uitvoeringsrichtlijn Inspecties van monumentale gebouwen.

Stichting ERM
Publicatiedatum 17.05.2019
Geraadpleegd 06.02.2020

Deze uitvoeringsrichtlijn (URL) beschrijft de werkzaamheden van een inspecteur die bouwkundige inspecties (conditiemetingen en herstelmaatregelen) bij monumenten en karakteristieke gebouwen uitvoert en daarover rapporteert.

Gepubliceerd door de Stichting ERM
Online te raadplegen en downloaden uitvoeringsrichtlijn

Uitvoeringsrichtlijn Bouwkundig advies monumenten.

Stichting ERM
Publicatiedatum 17.05.2019
Geraadpleegd 06.02.2020

Deze uitvoeringsrichtlijn (URL) beschrijft de werkzaamheden bij bouwkundig advies voor onderhoud en restauratie van monumenten en karakteristieke gebouwen en objecten in beschermde gezichten, gericht op technisch herstel.

Gepubliceerd door de Stichting ERM
Online te raadplegen en downloaden uitvoeringsrichtlijn

Schadeatlas

MonumentenKennis (TNO, TU Delft, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Publicatiedatum n.v.t.
Geraadpleegd 01.05.2020

Informatie over verschillende types schade aan materialen (baksteen- en natuursteenmetselwerk, mortel, voegmortel, pleister, verf, beton) en hun oorzaken.

Gepubliceerd door MonumentenKennis
Website