toolkits - preservation resources

Website Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Interieurs

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Publicatiedatum n.v.t.
Geraadpleegd 22.02.2020

In het Dossier Interieurs op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is informatie te vinden over uiteenlopende onderwerpen, zoals wat is beschermd en wat niet, interieurensembles, het Interieurplatform et cetera.

Gepubliceerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Website

Website Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Bijzondere interieurensembles

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Publicatiedatum n.v.t.
Geraadpleegd 24.05.2020

In heel Nederland zijn interieurensembles te vinden. Ruim 70 voorbeelden zijn te bekijken op Interieurensembles op de kaart. In dit dossier worden acht van deze ensembles uitgelicht.

Gepubliceerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Website

Website Monumenten.nl: Alles over monumentale interieurs

Monumenten.nl
Publicatiedatum n.v.t.
Geraadpleegd 22.02.2020

In het dossier Alles over monumentale interieurs is praktische informatie te vinden over uiteenlopende onderwerpen zoals waarderingen, instandhouding en onderhoud.

Gepubliceerd door Monumenten.nl
Website

Interieurs uit 1945-1960

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Publicatiedatum 01.01.2018
Geraadpleegd 04.03.2020

Naoorlogse interieurs dreigen door sloop en elkaar snel opvolgende modes in rap tempo te verdwijnen. Deze brochure draagt bij aan de waardering voor dit recente culturele erfgoed.

Gepubliceerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Online te raadplegen en te downloaden informatiebrochure

Website Stichting Het Nederlandse Interieur

Stichting Het Nederlandse Interieur
Publicatiedatum n.v.t.
Geraadpleegd 22.02.2020

De Stichting Het Nederlandse Interieur (SHNI) brengt het interieur onder de aandacht van een breed publiek door middel van onder meer studiedagen, excursies, website, en nieuwsbrieven.

Gepubliceerd door de Stichting Het Nederlandse Interieur
Website

Historische gepleisterde wanden

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Publicatiedatum 01.01.2018
Geraadpleegd 04.05.2020

Het bepleisteren van wanden kent een lange traditie. Deze brochure vertelt over deze rijke cultuurhistorie. Ook worden het onderhoud van historisch gepleisterde wanden en het herstel daarvan besproken.

Gepubliceerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Online te raadplegen en te downloaden informatiebrochure

Website Stichting Historische Behangsels en Wanddecoraties

Stichting Historische Behangsels en Wanddecoraties
Publicatiedatum n.v.t.
Geraadpleegd 22.02.2020

De stichting beheert een collectie behangsels, organiseert studiedagen en deelt kennis over behangsels en wanddecoraties.

Gepubliceerd door de Stichting Historische Behangsels en Wanddecoraties
Website

Historisch papierbehang

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Publicatiedatum 01.01.2018
Geraadpleegd 04.05.2020

Deze brochure laat de historische ontwikkeling zien van papierbehang en geeft aanbevelingen voor beheer en behoud.

Gepubliceerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Online te raadplegen en te downloaden informatiebrochure

Schade aan en herstel van historisch papierbehang

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Publicatiedatum 01.01.2018
Geraadpleegd 04.05.2020

Deze technische brochure gaat in op schades die bij papierbehang kunnen ontstaan, op het inventariseren en het voorkomen van schades en het herstel.

Gepubliceerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Online te raadplegen en te downloaden informatiebrochure

Website Monumentenwacht Noord-Brabant: Interieurinspecties

Monumentenwacht Noord-Brabant
Publicatiedatum n.v.t.
Geraadpleegd 22.02.2020

De provincie Noord-Brabant beschikt over een Interieurwacht. Waar de Monumentenwacht het casco inspecteert, inspecteert de Interieurwacht het interieur. Op verzoek en in goed overleg kan deze Interieurwacht ook in andere provincies inspecties uitvoeren.

Gepubliceerd door de Monumentenwacht Noord-Brabant
Website

Website Monumentenwacht Limburg: Historische interieurs

Monumentenwacht Limburg
Publicatiedatum n.v.t.
Geraadpleegd 22.02.2020

De provincie Limburg beschikt over een Interieurwacht. Waar de Monumentenwacht het casco inspecteert, inspecteert de Interieurwacht het interieur. Op verzoek en in goed overleg kan deze Interieurwacht ook in andere provincies inspecties uitvoeren.

Gepubliceerd door de Monumentenwacht Limburg
Website

Website Stichting Interieurs in Fryslân

Stichting Interieurs in Fryslân
Publicatiedatum n.v.t.
Geraadpleegd 22.02.2020

In Friesland wordt een provinciebrede inventarisatie van particuliere historische interieurs uitgevoerd. Met als doel meer draagvlak te creëren voor de bescherming en het behoud van dit type erfgoed.

Gepubliceerd door de Stichting Interieurs in Fryslân
Website

Website Stichting Historische Interieurs in Amsterdam

Stichting Historische Interieurs in Amsterdam
Publicatiedatum n.v.t.
Geraadpleegd 22.02.2020

Stichting Historische Interieurs in Amsterdam
Publicatiedatum n.v.t.
Geraadpleegd 22.02.2020

De SHIA onderzocht in 2007-2012 in Amsterdam Zuid honderd woonhuizen uit de periode 1875-1945. Vervolgens onderzocht de stichting woonhuizen in Het Gooi, Zuid-Kennemerland en Amsterdam Centrum. Momenteel is de SHIA bezig met een onderzoek naar wederopbouw interieurs.

Gepubliceerd door de Stichting Historische Interieurs in Amsterdam
Website

Behoud van binnen

Behoud van binnen is het eerste Nederlandstalige praktijkboek over de instandhouding van waardevolle interieurs en interieurelementen. Het boek staat vol met tips om historische interieurs zo goed mogelijk te behouden.
Niet digitale publicatie. Bestel.