toolkits - preservation resources

Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek. Voor waardestellingen van groen erfgoed

College van Rijksadviseurs/Rijksadviseur Cultureel Erfgoed, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Koninklijke Oudheidkundige Bond, Nationaal Restauratiefonds, Nationaal Groenfonds
Publicatiedatum 2010
Geraadpleegd 01.05.2020

Voor een goede instandhouding van historische tuinen en parken is het belangrijk om kennis te hebben over de ontwikkelingsgeschiedenis van groen erfgoed. Wanneer is de tuin aangelegd, hoe is dat gebeurd, hoe zag het er destijds uit en wat is er daarna allemaal veranderd? Een deskundig uitgevoerd tuinhistorisch onderzoek geeft inzicht in de samenhang tussen de aanwezige historische elementen en de verschillende ‘tijdslagen’ in de tuin.

Gepubliceerd door de Stichting ERM
Online te raadplegen en downloaden richtlijn