toolkits - preservation resources

onderhoud en restauratie

Het deel onderhoud en restauratie helpt bij de praktische uitdagingen van het onderhouden van de fysieke structuur van een huis, en de materiële zaken die te maken hebben met regelmatig onderhoud en gewetensvolle upgrades of aanpassingen. Het zal u aanmoedigen om vooruit te kijken en lange termijnplannen te maken voor het behoud. Het zal de uitdaging onderkennen van de kosten die de zorg voor een historisch huis met zich meebrengt, en de impact die ontwikkelingsdruk en klimaatverandering hebben en (positiever) de groeiende waardering van modern erfgoed.

Monumentaal wonen. Praktische wegwijzer voor (toekomstige) monumenteigenaren

Nationaal Restauratiefonds
Publicatiedatum 2018
Geraadpleegd 01.07.2020

De gids Monumentaal wonen van het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed legt op eenvoudige wijze uit wat het betekent om eigenaar te zijn van een monument. U krijgt antwoord op de meest gestelde vragen over aanschaf, restauratie, behoud en financiering van monumenten.

Gepubliceerd door het Nationaal Restauratiefonds
Online aan te vragen digitale gids

Monumentaal wonen. Gids voor eigenaren van een gemeentelijk monument

Nationaal Restauratiefonds
Publicatiedatum 2018
Geraadpleegd 04.05.2020

De gids Monumentaal wonen is een publicatie van het Restauratiefonds, met medewerking van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Federatie Grote Monumentgemeenten en De Groene Grachten. De gids biedt informatie over onder meer onderhoud, restauratie, energiebesparing en financiering.

Gepubliceerd door het Nationaal Restauratiefonds
Online te raadplegen en te downloaden publicatie

Monumenten Community

Website Monumenten.nl: Monumenten Community
Publicatiedatum n.v.t.
Geraadpleegd 24.02.2020

De Monumenten Community is een digitale ontmoetingsplek waar monumenteigenaren, professionals en liefhebbers kennis, ervaringen, verhalen en tips delen. Er zijn onder meer communities rond Rietveld huizen, herbestemmen, onderhoud en restaureren, vergunning en regelgeving, financiering, duurzaamheid en energiebesparing.

Gepubliceerd door Monumenten.nl
Website